Hướng dẫn làm hồ sơ nhận tiền Nenkin lần 1và 3

Hướng dẫn các bạn về thủ tục nhận Nenkin và thuế thu nhập cá nhân sau khi từ Nhật về việt Nam

*Thủ tục lấy tiền Nenkin (lần 1) Thời gian chờ nhận tiền khoảng 4 tháng.

  1. Bản photo hộ chiếu 3 trang ( trang có thông tin cá nhân, trang có dấu ngày đi ngày về, trang có visa)
  2. Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng và có con dấu của Ngân hàng
  3. Sổ nenkin (年金手帳)
  4. Đơn xin hoàn trả tiền nenkin 脱退一時金請求書 (Có thể tải về viết tay ở mục tải hồ sơ mẫu hoặc điền thông tin trực tuyến qua nút “Đăng ký” )
  5. Thẻ cư trú photo ( 在留カード)

*Lần 2 sẽ được nhận tiền mặt ngay khi nhận lần 1 (chọn ưng trước) hoặc chờ khoảng 2 tháng.

*Thủ tục xin hoàn tiền thuế thu nhập cá nhân (lần 3)

  1. Giấy Gensen (源泉徴収票)
  2. Bản photo hộ chiếu
  3. Bản photo hộ khẩu (ghi rõ ngày tháng năm sinh các thành viên)
  4. Giấy xác nhận có chuyển tiền từ Nhật về Việt Nam cho người thân (giấy chuyển tiền Dcom)
  5. Thẻ cư trú photo ( 在留カード)

* Tư vấn và giải đáp các thủ tục, hồ sơ liên quan: Hotline tư vấn: 0966  370 866

Hồ sơ làm thủ tục nhận nenkin sau khi gửi sang bên nhật khoảng 6 tháng sẽ nhận được thông báo của sở thuế như dưới đây và tiền nhận lần 1 bên Sở thuế sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của người lao động có tên trong sổ

thông báo nhận nenkin

Rate this post
Contact Me on Zalo
0988 073 198